Dla dzieci i młodzieży
W English For You uczymy dzieci (od 6 roku życia), młodzież gimnazjalną oraz młodzież licealną, a także prowadzimy kursy maturalne  . Wiek obok poziomu zaawansowania stanowi kryterium przydziału do grupy. We wszystkich grupach dziecięcych i młodzieżowych zajęcia prowadzone są w systemie dualnym , co oznacza że częścią gramatyczną i leksykalną oraz weryfikacją wiedzy zajmuje się polski lektor, natomiast konwersacje prowadzi Native Speaker. Dzięki temu od najmłodszych lat dzieci oswajają się z obcym językiem i bardzo szybko zaczynają się w nim komunikować przełamując bariery w mówieniu. Uczymy w małych grupach 3-7 osobowych, co sprawia, że lektor ma duży kontakt z każdym słuchaczem.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych tablic interaktywnych  nauka staje się bardziej atrakcyjna i wydajna.
Przed zapisaniem się do odpowiedniej grupy niezbędna jest konsultacja językowa, która pozwala nam zweryfikować poziom słuchacza oraz wspólnie z rodzicami dobrać najlepszą opcję intensywności oraz terminy zajęć.
 

Kursy dla najmłodszych (6-9 lat), oraz dzieci (10-12 lat)
 • zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w systemie dualnym  – polski lektor i Native Speaker
 • program zajęć dostosowany do poziomu dzieci w danej grupie, często wykraczający poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku dzieci.
 • lektorzy na zajęciach stosują interaktywne ćwiczenia oparte na współpracy pomiędzy dziećmi oraz korzystają z dodatkowych pomocy naukowych, dzięki czemu dzieci zaczynają traktować język angielski jako narzędzie do wzajemnego porozumiewania się
 • Native Speakers stosują ćwiczenia motywujące dzieci do aktywnego udziału w lekcji, dzięki czemu bardzo szybko przełamują opór przed mówieniem w obcym języku
 • wykorzystywane są tablice interaktywne, dzięki czemu zajęcia są stają się bardziej atrakcyjne.
 • uzupełnieniem zajęć są krótkie filmy edukacyjne, dostosowane do wieku i poziomu dzieci
 • lektorzy w oparciu o wprowadzone słownictwo oraz elementy gramatyczne wykorzystują na zajęciach gry i zabawy edukacyjne, co pobudza dzieci do czynnego udziału w lekcji. Najmłodsi uczą się wierszyków i piosenek, co pomaga im zapamiętać nowe słówka.
 • 2 x w roku szkolnym dzieci przygotowują samodzielnie prace plastyczne połączone z zastosowaniem słówek, które dotychczas poznały. Każdy uczeń podczas lekcji ma krótką ich prezentację, a najlepsze prace zdobią ściany naszych sal lekcyjnych
 • dzieci mają zadawane prace domowe, a na lekcjach przeprowadzane są sprawdziany na ocenę
 • do każdej grupy prowadzony jest dziennik, w którym rejestrowane są tematy poszczególnych zajęć oraz wyniki sprawdzianów
 • do zajęć programowych każde dziecko otrzymuje pakiet Dodatkowych Konwersacji . Są to uzupełniające warsztaty językowe, rozwijające głównie umiejętności komunikacyjne dzieci. Są one prowadzone głównie przez Native Speakers, którzy często zachęcają dzieci do mówienia poprzez gry lub łamigłówki językowe.


Kursy dla młodzieży gimnazjalnej (13-15 lat) i licealnej (16-18 lat)

 • zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w systemie dualnym  – polski lektor i Native Speaker
 • program zajęć dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie. W zależności od wieku obejmuje wymogi egzaminu gimnazjalnego  oraz programu szkoły średniej. Często wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Dodatkowo tworzone są grupy maturalne (matura podstawowa i rozszerzona). Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku słuchaczy.
 • lektorzy polscy na zajęciach stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki. Przygotowują bazę gramatyczno-leksykalną do konwersacji.
 • konwersacje z Native Speakers pobudzają młodzież do czynnej komunikacji, czemu sprzyja dodatkowo kameralna atmosfera i mała grupa. Zajęcia te mają na celu przełamanie barier w mówieniu.
 • wykorzystywane są tablice interaktywne , dzięki czemu zajęcia są stają się bardziej atrakcyjne
 • uzupełnieniem zajęć są krótkie filmy edukacyjne, dostosowane do poziomu słuchaczy
 • na bieżąco weryfikowane są postępy słuchaczy, poprzez prace domowe oraz testy kontrolne z gramatyki i słownictwa. Native Speakers oceniają sposób komunikowania się słuchaczy.
 • do każdej grupy prowadzony jest dziennik, w którym rejestrowana jest frekwencja oraz tematy poszczególnych zajęć i wyniki testów kontrolnych
 • każdy słuchacz do zajęć programowych otrzymuje pakiet Dodatkowych Konwersacji , które w formie uzupełniających warsztatów odbywają się w naszym Klubie Dyskusyjnym. Przyjazna i niestandardowa atmosfera tych zajęć powoduje szybkie przełamywanie barier w mówieniu. Uzupełnieniem są czasem quizy językowe lub gra w scrabbles, co zachęca młodzież do czynnego udziału w tych zajęciach.

Dni Otwarte dla rodziców

English For You mając bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży nie zapomina o rodzicach, którzy inwestują w edukację swoich pociech. Dlatego przynajmniej 2-3 razy w roku szkolnym organizuje bezpłatne Dni Otwarte, podczas których rodzice naszych  uczniów mają okazję spotkać się z lektorem prowadzącym zajęcia.
English For You zawsze informuje na bieżąco o terminie spotkań i umożliwia rodzicom indywidualne konsultacje, dzięki którym mogą dowiedzieć się, jak dziecko radzi sobie z materiałem, jakie otrzymuje noty z testów kontrolnych oraz jak wypada na tle grupy, do której uczęszcza.
Nasi lektorzy starają się nie tylko przekazywać wiedzę dotyczącą języka, ale przede wszystkim dotrzeć do młodego człowieka i umotywować go do nauki.
Jest to czasami trudne zadanie i wymaga współpracy lektora i rodzica za pośrednictwem naszej szkoły.
Dni Otwarte mają na celu wytworzenie więzi pomiędzy rodzicem, lektorem i uczniem, którzy przestają być dla siebie anonimowi i mogą liczyć na wzajemne wsparcie.

Rodzice przyprowadzający dzieci na lekcje i jednocześnie na nich oczekujący zawsze mogą liczyć na filiżankę kawy lub herbaty i chwilę wytchnienia w naszym lobby.

Więcej szczegółów na temat systemu dualnego znajdziesz w  zakładace metody nauczania English For You.