Programy autorskie
Wykwalifikowani lektorzy English For You w wybranych grupach (jedynie w  małych, komfortowych grupach 3-7 osobowych) piszą programy autorskie, dopasowane co do milimetra do oczekiwań uczestników kursu. Są one pisane głównie z myślą o osobach, którym zależy na poprawieniu komunikacji, rozbudowaniu słownictwa i wykorzystywaniu w praktyce zasad gramatycznych.

Każdy ze słuchaczy takiej grupy buduje swój osobisty warsztat pracy, na który składają się zakładki tematyczne, opracowane przy współudziale grupy przez lektora prowadzącego. Na pierwszych zajęciach każdy słuchacz definiuje swoje potrzeby i proponuje tematykę, którą chciałby rozwijać na kolejnych spotkaniach. W ten sposób powstaje szkic, do którego stara się dopasować lektor gromadząc poszczególne artykuły, korzystając z publikacji ogólnie dostępnych na językowym rynku wydawniczym, stron internetowych BBC czy CNN oraz prasy anglojęzycznej. Kopie opracowanych materiałów słuchacze otrzymują bezpłatnie, uzupełniając systematycznie swój warsztatowy zbiór. Polski lektor opracowuje poszczególne teksty pod względem gramatycznym oraz leksykalnym, natomiast Native Speaker prowadzi ze słuchaczami konwersacje, podczas której wykorzystywane są  zwroty i wyrażenia z wcześniej opracowanego artykułu.

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie lub online - słuchacz ma możliwość wyboru formy zajęć.


Przykład zakładek tematycznych:

  •     problematyka ogólno-społeczna

    - eutanazja
    - nałogi
    - stres w życiu człowieka

  •     zagadnienia polityczne

    - terroryzm
    - udział wojsk polskich w misji w Afganistanie
    - kara śmierci

  •     kultura

    - kolonializm w Afryce i jego wpływ na kulturę poszczególnych krajów
    - znaczenie języka w poszczególnych kulturach na świecie
    - język ciała w różnych kulturach

  •     praca

    - rozmowa wstępna w sprawie pracy
    - negocjacje
    - kariera

  •     hobby

    - podróże
    - fotografia
    - sport

Gramatyka

Zakres zagadnień gramatycznych uzależniony jest od poziomu zaawansowania grupy i odpowiada założeniom opracowanym w Europejskim Opisie Systemu Kształcenia, zaimplementowanym w poziomach nauczania English For You. Lektor wprowadza określone struktury gramatyczne, omawia ich budowę oraz zastosowanie. Następnie wiedza  z zakresu poszczególnych modułów gramatycznych utrwalana jest poprzez interaktywne ćwiczenia, w których wykorzystywane jest słownictwo z opracowanego wcześniej artykułu z wybranej zakładki tematycznej. Lektor  buduje zdania z konkretnego zagadnienia, wykorzystując przy tym wcześniej poznane wyrażenia i słownictwo, które następnie są przez grupę tłumaczone z polskiego  na angielski. Dzięki temu słuchacze ugruntowują swoją wiedzę dwutorowo i tym samym uczą się, jak wykorzystać omawiane struktury w języku codziennym.

Przykład:

- tryby warunkowe z wykorzystaniem słownictwa z zakładki tematycznej Problematyka ogólno-społeczna, artykuł na temat "Stres w życiu człowieka"

If she had been able to cope with stress she would have passed this exam.

Zajęcia w grupach pracujących w oparciu o programy autorskie prowadzone są w systemie dualnym na poziomach zaawansowania - intermediate oraz upper-intermediate, advanced

Więcej szczegółów na temat systemu dualnego znajdziesz w  zakładace metody nauczania English For You.