Egzamin TELC

W English For You uczymy od 1999 roku i posiadamy europejskie certyfikaty potwierdzające jakość naszych usług

Na temat egzaminów TELC przeczytaj poniżej (INFORMACJA pod certyfikatem)


 

 English For You a TELC
 

Szkoła English For You nieustannie dba o jakość oferowanych usług oraz rozwój zawodowy swoich lektorów, czego dowodem jest podnoszenie ich kwalifikacji. To z kolei przekłada się na widoczne sukcesy naszych słuchaczy, którzy mają możliwość przygotowywania się do egzaminów TELC, a następnie do ich zdawania bez większych formalności w siedzibie naszej szkoły.

English For You pracuje w oparciu o Europejski System Kształcenia, w którym dokładnie zdefiniowane są umiejętności językowe na poszczególnych poziomach zaawansowania, dlatego też instytucja TELC z siedzibą we Frankfurcie udzieliła nam akredytacji, a nasi lektorzy przystąpili do niezbędnych szkoleń, zapewniający im status egzaminatora.


 Jakie korzyści dla naszych słuchaczy dają egzaminy TELC?

 

Egzaminy TELC honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej i są certyfikatem, poświadczającym osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej. W Polsce posiadanie certyfikatu TELC jest niezbędne w ubieganiu się o status Urzędnika Mianowanego, co zostało zapisane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dz. U. Nr 266, poz. 2230, zał. nr 2 – certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Niektóre wyższe uczelnie, w tym Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska uznają egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.

Egzaminy TELC przeprowadzane są w oparciu o Ramowy Program Rady Europy dla różnych poziomów kompetencji językowych, co gwarantuje znormalizowany, międzynarodowy system oceny umiejętności językowych.

Biorąc pod uwagę nasze czynne uczestnictwo i rosnącą pozycję w Unii Europejskiej  posiadanie certyfikatów TELC bez wątpienia pomoże  słuchaczom English For You w ich rozwoju zawodowym.

Coraz więcej przedsiębiorstw przeprowadzając system rekrutacji pracowników bierze pod uwagę certyfikaty TELC, które w precyzyjny sposób poświadczają znajomość języka obcego, a zatem zdanie egzaminów TELC może w widoczny sposób ułatwić przejście czasem bardzo skomplikowanego systemu rekrutacyjnego, a następnie łatwiejsze kroczenie po ścieżce zawodowej.


 Kto może zdawać egzamin TELC?

 

Wszystkie osoby, które mają skończone 14 lat i które ukończyły kurs języka angielskiego minimum na poziomie A1 mogą przystąpić do egzaminów TELC. Egzaminy odbywają się na pięciu różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2 oraz C1 oraz dają możliwość uzyskania certyfikatów z 9 języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego oraz włoskiego


 Gdzie można zdawać egzaminy TELC?

 

Zdając egzaminy TELC każdy ma gwarancję szybkiej i prostej rejestracji oraz minimum formalności. English For You należy do sieci TELC. Na terenie siedziby szkoły przeprowadzane są egzaminy, co naszym słuchaczom gwarantuje dodatkową wygodę i oszczędność czasu.


 Jak wyglądają egzaminy TELC?

 

TELC jest rozpoznawalnym dostawcą procedur testów językowych w większości krajów europejskich. Materiały testowe oparte są na ostatnich badaniach, zapewniających wysoki poziom wiarygodności testów. Wyszkoleni egzaminatorzy oceniają kompetencje kandydatów w najważniejszych umiejętnościach komunikacyjnych, co zapewniają różne typy ćwiczeń – ogólny, wybiórczy oraz rozumienie szczegółów. Materiały testowe odzwierciedlają maksymalny stopień autentyczności i są tworzone zgodnie z procedurami wysokiej jakości.

Egzaminy TELC składają się z poszczególnych części:
 

  • writing
  • reading
  • listening
  • speaking