Poziomy zaawansowaniaW English For You   uczymy języka ogólnego (General English) na wszystkich poziomach zaawansowania oraz przygotowujemy do egzaminów TELC, FCE i CAE oraz matury, a wszystko w grupach "COMFORT" 3-7 osobowych, a dla bardziej wymagających w grupach 3-4 osobowych, 2 osobowych i indywidualnie. Poziomy zaawansowania oraz poszczególne programy nauczania zostały opracowane na podstawie Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia.

Nasze metody nauczania mają na celu przełamywanie barier w mówieniu .

Sukces w nauczaniu   zawdzięczamy 15-letniemu doświadczeniu, fachowej kadrze oraz zajęciom w małych komfortowych grupach (3-7 osób) prowadzonych w systemie dualnym.

Długość trwania określonego poziomu zaawansowania zależy od intensywności kursu orazwielkości grupy.
Podczas zajęć wykorzystywane są tablice interaktywne jako nowoczesne uzupełnienie prowadzonych kursów.

 

Poziom EFY Poziom wg UE Opis
Elementary I
(Starter)
A1

Poziom nauczania, od którego rozpoczynają swoją edukację osoby, które nigdy nie miały kontaktu z językiem. Zajęcia prowadzi jedynie lektor, który wprowadza i systematyzuje:
- słownictwo i zwroty o tematyce: przedstawianie się, określanie miejsca zamieszkania, sytuacja rodzinna, dom, sport, rutynowe czynności, hobby, transport, zwierzęta, określenia czasu, jedzenie, kolory, liczebniki, pozdrowienia formalne i nieformalne.
- zagadnienia gramatyczne: osoby, odmiana czasownika „to be”, tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej, przedimki, wyrażenia „there is”, there are”, czasowniki modalne w czasie teraźniejszym, czasy Present Simple, Present Continous,  wyrażenie „going to”, wprowadzenie „Past Simple”. 

Elementary II A1 Poziom nauczania, od którego rozpoczynają swoją edukację osoby, które miały już wcześniej kontakt z językiem, tzw. false beginners. Są to osoby, które ukończyły poziom elementary I lub osoby, które miały przerwę w nauce.
Zajęcia odbywają się w systemie dualnym

Lektor wprowadza i systematyzuje:
- słownictwo i zwroty o tematyce : sport, hobby, cechy charakteru, pytanie o drogę, jedzenie, picie, podróże, ubrania, praca, zakupy.
- zagadnienia gramatyczne: czasy Present Simple, Past Simple, Present Continous, Present Perfect, Future Simple, wyrażenia „there is”, „ there are” , „going to”, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników.
Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Native Speaker zadaje słuchaczom nieskomplikowane pytania, dotyczące wybranych zagadnień, w obrębie poznanego przez grupę zakresu gramatyki i słownictwa.

Pre-intermediate I, II A2  Zajęcia odbywają się w systemie dualnym

Lektor na podstawie bardziej skomplikowanych tekstów, wprowadza i systematyzuje:
- słownictwo i zwroty o tematyce: styl życia, obowiązki domowe, uczucia, cechy charakteru i osobowości, części ciała,  praca i życiowe wyzwania, zdrowy tryb życia, wartości materialne, rozwój techniki, komunikacja międzyludzka, czas wolny, pasje
- zagadnienia gramatyczne: czasy  Present Simple, Present Continous, Past Simple, Past Continous, Present Perfect, Future Simple, czasowniki modalne, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy i drugi), strona bierna.
Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Native Speaker mobilizuje grupę do czynnego udziału w konwersacji na temat wcześniej opracowany przez polskiego lektora.

Intermediate I, II B1 Zajęcia odbywają się w systemie dualnym

Lektor opracowuje z grupą rozbudowane teksty i artykuły, wspólnie z grupą buduje bazę do konwersacji:
- słownictwo i zwroty o tematyce: środki przekazu, podróże i sporty ekstremalne, reklama, opisywanie ludzkich zachowań i emocji, kariera. Polski lektor stawia tezy, które uczniowie starają się odpowiednio argumentować.
Słuchacze piszą samodzielnie krótkie rozprawki, wygłaszają nieskomplikowane speach’e o wydarzeniach ze swojego życia, pasjach i celach na przyszłość.
Wprowadza i systematyzuje:
- zagadnienia gramatyczne: czasy Present Simple, Present Continous, Past Simple, Past Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Future Simple, Past Perfect, strona bierna, czasowniki modalne, mowa zależna, wyrażenia should have/wish, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi i trzeci).Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Native Speaker mobilizuje grupę do czynnego udziału w konwersacji na temat wcześniej opracowany przez polskiego lektora.
W wybranych grupach praca na podstawie programu autorskiego.

Upper-intermediate B2 Zajęcia odbywają się w systemie dualnym

Lektor opracowuje z grupą złożone teksty i artykuły z prasy anglojęzycznej:
- wprowadza słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne o tematyce: opisywanie cech osobowości i umiejętności, ludzkie emocje, kultura, opisywanie ciekawych miejsc, pasje,  kwestie ogólno-społeczne (np. nałogi, ochrona środowiska, katastrofy), praca i kariera.
- stawia tezy, które słuchacze muszą argumentować lub je obalać.Uczy,  jak posługiwać się językiem formalnym i nieformalnym.
Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Wprowadza i systematyzuje:
- zagadnienia gramatyczne - czasy Present Simple, Present Continous, Past Simple, Past Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Perfect , Future Simple, Future Perfect, Future Continous , strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne.

Native Speaker przeprowadza dyskusje, podczas których słuchacze wygłaszają opinie, definiują własne potrzeby oraz opisują sytuacje z życia codziennego.
W wybranych grupach praca na podstawie programu autorskiego.

Matura
- poziom podstawowy
- poziom rozszerzony

B2  Zajęcia odbywają się w systemie dualnym

Lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu maturalnego.
Wprowadza słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne na podstawie złożonych tekstów.
Systematyzuje:
-zagadnienia gramatyczne
Poziom podstawowy - czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Paststrona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags.

Poziom rozszerzony - czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Past Perfect Continous, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Past, Future Perfect, Future Perfect Continous, Future Perfect in the Past, strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags, zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie. 
Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Słuchacze piszą teksty formalne i nieformalne, rozprawki oraz teksty opisujące sytuacje z życia, rozwiązują ćwiczenia na podstawie odsłuchiwanych materiałów audio oraz wykonują opisy zdjęć, na których przedstawione są sytuacje czy ludzkie emocje. Słuchacze przygotowujący się do matury rozszerzonej piszą dłuższe wypowiedzi o zróżnicowanych strukturach leksykalno-gramatycznych.

Native Speaker prowadzi ze słuchaczami przygotowującymi się do matury:
podstawowej – proste rozmowy, negocjacje dotyczące sytuacji codziennego życia, relacjonowanie wydarzeń z życia słuchaczy itp.
rozszerzonej - dyskusje, podczas których uczniowie rozwijają umiejętność płynnego posługiwania się językiem, wygłaszają opinie na wybrane tematy i argumentują własne wypowiedzi.

FCE B2 Zajęcia odbywają się w systemie dualnym

Lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu FCE.
Wprowadza słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne na podstawie złożonych tekstów.
Systematyzuje:
- zagadnienia gramatyczne – czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Past Perfect Continous, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Past, Future Perfect, Future Perfect Continous, Future Perfect in the Past, strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags, zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie.
Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Słuchacze piszą teksty formalne i nieformalne, rozprawki oraz teksty opisujące sytuacje z życia, rozwiązują ćwiczenia na podstawie odsłuchiwanych materiałów audio oraz wykonują opisy zdjęć, na których przedstawione są sytuacje czy ludzkie emocje.
Native Speaker prowadzi ze słuchaczami dyskusje, podczas których uczniowie rozwijają umiejętność płynnego posługiwania się językiem, wygłaszają opinię na wybrane tematy i argumentują własne wypowiedzi.

CAE C1

Zajęcia odbywają się w systemie dualnym
Lektor pracuje z grupą w oparciu o struktury egzaminu CAE.
Wprowadza słownictwo, wyszukane zwroty i wyrażenia idiomatyczne na podstawie złożonych tekstów.
Systematyzuje:
- zagadnienia gramatyczne – czasy Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Past Simple, Past Continous, Past Perfect, Past Perfect Continous, Future Simple, Future Continous, Future Simple in the Past, Future Perfect, Future Perfect Continous, Future Perfect in the Past, strona bierna, tryby warunkowe (zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i mieszany), mowa zależna, czasowniki modalne, wyrażenia typu Question Tags, zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie.
Przeprowadza zajęcia ze słuchu i video, zgodnie z programem nauczania.
Słuchacze piszą teksty formalne i nieformalne, rozprawki oraz teksty opisujące sytuacje z życia, rozwiązują ćwiczenia na podstawie odsłuchiwanych materiałów audio oraz wykonują opisy zdjęć, na których przedstawione są sytuacje czy ludzkie emocje.
Native Speaker prowadzi ze słuchaczami dyskusje, podczas których uczniowie rozwijają umiejętność płynnego posługiwania się językiem, wygłaszają opinię na wybrane tematy i argumentują własne wypowiedzi.