Dla dzieci i młodzieży
Zostaliśmy Laureatem ORŁÓW KSZTAŁCENIA w 2020 roku, ORŁÓW EDUKACJI w 2021 oraz ZŁOTYCH ORŁÓW KSZTAŁCENIA, prestiżowych wyróżnień osiągniętych na podstawie rankingów i licznych pozytywnych opinii na temat naszej szkoły. Uzyskany wynik - 9,6/10pkt świadczy o najwyższej jakości naszych kursów języka angielskiego. Należymy do elitarnej grupy najlepszych przedsiębiorstw branży Kształcenia w Polsce.W English For You uczymy dzieci (od 7 roku życia) realizując program szkoły podstawowej i liceum. Prowadzimy także kursy maturalne  . Wiek obok poziomu zaawansowania stanowi kryterium przydziału do grupy. We wszystkich grupach dziecięcych i młodzieżowych zajęcia prowadzone są w systemie dualnym , co oznacza że częścią gramatyczną i leksykalną oraz weryfikacją wiedzy zajmuje się  lektor, natomiast konwersacje prowadzi Native Speaker. Dzięki temu od najmłodszych lat dzieci oswajają się z obcym językiem i bardzo szybko zaczynają się w nim komunikować przełamując bariery w mówieniu. Uczymy w małych grupach 3-7 osobowych, co sprawia, że lektor ma duży kontakt z każdym słuchaczem.

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie lub online - słuchacz ma możliwość wyboru formy zajęć.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych tablic interaktywnych  nauka staje się bardziej atrakcyjna i wydajna.
Przed zapisaniem się do odpowiedniej grupy niezbędna jest konsultacja językowa, która pozwala nam zweryfikować poziom słuchacza oraz wspólnie z rodzicami dobrać najlepszą opcję intensywności oraz terminy zajęć.
 

Kursy dla najmłodszych (7-9 lat), oraz dzieci i młodzieży (10-13 lat)
 • zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w systemie dualnym  – lektor i Native Speaker
 • program zajęć dostosowany do poziomu dzieci w danej grupie, często wykraczający poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku dzieci.
 • lektorzy na zajęciach stosują interaktywne ćwiczenia oparte na współpracy pomiędzy dziećmi oraz korzystają z dodatkowych pomocy naukowych, dzięki czemu dzieci zaczynają traktować język angielski jako narzędzie do wzajemnego porozumiewania się
 • Native Speakers stosują ćwiczenia motywujące dzieci do aktywnego udziału w lekcji, dzięki czemu bardzo szybko przełamują opór przed mówieniem w obcym języku
 • wykorzystywane są tablice interaktywne, dzięki czemu zajęcia są stają się bardziej atrakcyjne.
 • uzupełnieniem zajęć są krótkie filmy edukacyjne, dostosowane do wieku i poziomu dzieci
 • lektorzy w oparciu o wprowadzone słownictwo oraz elementy gramatyczne wykorzystują na zajęciach gry i zabawy edukacyjne, co pobudza dzieci do czynnego udziału w lekcji. Najmłodsi uczą się wierszyków i piosenek, co pomaga im zapamiętać nowe słówka.
 • 2 x w roku szkolnym dzieci przygotowują samodzielnie prace plastyczne połączone z zastosowaniem słówek, które dotychczas poznały. Każdy uczeń podczas lekcji ma krótką ich prezentację, a najlepsze prace zdobią ściany naszych sal lekcyjnych
 • dzieci mają zadawane prace domowe, a na lekcjach przeprowadzane są sprawdziany na ocenę
 • do każdej grupy prowadzony jest dziennik, w którym rejestrowane są tematy poszczególnych zajęć oraz wyniki sprawdzianów
 • do zajęć programowych każde dziecko otrzymuje pakiet Dodatkowych Konwersacji . Są to uzupełniające warsztaty językowe, rozwijające głównie umiejętności komunikacyjne dzieci. Są one prowadzone głównie przez Native Speakers, którzy często zachęcają dzieci do mówienia poprzez gry lub łamigłówki językowe.


Kursy dla młodzieży licealnej 

 • zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w systemie dualnym  – lektor i Native Speaker
 • program zajęć dostosowany jest do poziomu słuchaczy w danej grupie.  Obejmuje wymogi  programu szkoły średniej. Często wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej. Dodatkowo tworzone są grupy maturalne (matura podstawowa i rozszerzona). Grupy dobierane są pod względem poziomu i wieku słuchaczy.
 • lektorzy polscy na zajęciach stosują interaktywne ćwiczenia, często tworzą imitacje sytuacji z życia codziennego, podejmują tematy, interesujące młodzież w tym wieku, co zachęca młodych ludzi do nauki. Przygotowują bazę gramatyczno-leksykalną do konwersacji.
 • konwersacje z Native Speakers pobudzają młodzież do czynnej komunikacji, czemu sprzyja dodatkowo kameralna atmosfera i mała grupa. Zajęcia te mają na celu przełamanie barier w mówieniu.
 • wykorzystywane są tablice interaktywne , dzięki czemu zajęcia są stają się bardziej atrakcyjne
 • uzupełnieniem zajęć są krótkie filmy edukacyjne, dostosowane do poziomu słuchaczy
 • na bieżąco weryfikowane są postępy słuchaczy, poprzez prace domowe oraz testy kontrolne z gramatyki i słownictwa. Native Speakers oceniają sposób komunikowania się słuchaczy.
 • do każdej grupy prowadzony jest dziennik, w którym rejestrowana jest frekwencja oraz tematy poszczególnych zajęć i wyniki testów kontrolnych
 • każdy słuchacz do zajęć programowych otrzymuje pakiet Dodatkowych Konwersacji , które prowadzone są w formie  warsztatów tematycznych. Przyjazna i niestandardowa atmosfera tych zajęć powoduje szybkie przełamywanie barier w mówieniu. Uzupełnieniem są czasem quizy językowe lub gra w scrabbles, co zachęca młodzież do czynnego udziału w tych zajęciach.

Dni Otwarte dla rodziców

English For You mając bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży nie zapomina o rodzicach, którzy inwestują w edukację swoich pociech. Dlatego przynajmniej 2-3 razy w roku szkolnym organizuje bezpłatne Dni Otwarte, podczas których rodzice naszych  uczniów mają okazję spotkać się z lektorem prowadzącym zajęcia.
English For You zawsze informuje na bieżąco o terminie spotkań i umożliwia rodzicom indywidualne konsultacje, dzięki którym mogą dowiedzieć się, jak dziecko radzi sobie z materiałem, jakie otrzymuje noty z testów kontrolnych oraz jak wypada na tle grupy, do której uczęszcza.
Nasi lektorzy starają się nie tylko przekazywać wiedzę dotyczącą języka, ale przede wszystkim dotrzeć do młodego człowieka i umotywować go do nauki.
Jest to czasami trudne zadanie i wymaga współpracy lektora i rodzica za pośrednictwem naszej szkoły.
Dni Otwarte mają na celu wytworzenie więzi pomiędzy rodzicem, lektorem i uczniem, którzy przestają być dla siebie anonimowi i mogą liczyć na wzajemne wsparcie.

Rodzice przyprowadzający dzieci na lekcje i jednocześnie na nich oczekujący zawsze mogą liczyć na filiżankę kawy lub herbaty i chwilę wytchnienia w naszym lobby.

Więcej szczegółów na temat systemu dualnego znajdziesz w  zakładace metody nauczania English For You.