Weryfikacja wiedzyDla usystematyzowania wiedzy słuchaczy English For You  do każdej grupy prowadzony jest skrupulatny dziennik, w którym obok frekwencji na zajęciach i tematów poszczególnych lekcji rejestrowane są wyniki z testów progresywnych z zakresu:

- gramatyki, słownictwa i komunikacji

GENERAL ENGLISH oraz Egzaminy TELC
- 2 x w miesiącu testy ze słownictwa
- 2 x w semestrze zbiorcze testy z gramatyki
- po każdej konwersacji Native Speaker ocenia sposób komunikowania się
- w przypadku dzieci i młodzieży 2 x w semestrze przeprowadzane są warsztaty tematyczne

FCE i CAE
- 2 x w miesiącu testy ze słownictwa
- 3 x w semestrze testy cząstkowe z zakresu poszczególnych modułów egzaminu (wrting, reading, use of English), gdzie wykorzystywane są materiały z naszego banku testów
- 1 x w miesiącu test ze słuchu (listening)
- po każdej konwersacji Native Speaker ocenia sposób komunikowania się (speaking)
- na koniec kursu bezpłatny egzamin próbny, obejmujący wszystkie moduły (wrting, reading, use of English, listening, speaking)

Matura
- 2 x w miesiącu testy ze słownictwa
- 3 x w semestrze testy cząstkowe z zakresu poszczególnych modułów egzaminu, gdzie wykorzystywane są materiały z naszego banku testów
- 1 x w miesiącu test ze słuchu (listening)
- po każdej konwersacji Native Speaker ocenia sposób komunikowania się (speaking)
- na koniec kursu bezpłatny egzamin próbny, obejmujący wszystkie moduły egzaminu

Dobra frekwencja, zaliczenie wszystkich testów cząstkowych oraz zdanie egzaminu próbnego daje bardzo dużą szansę na zdanie egzaminów FCE i CAE oraz matury.

Na koniec każdego kursu słuchacze otrzymują od English For You  zaświadczenie z wynikami, zgromadzonymi w czasie trwania semestru.