Angielski dla firm

Szkoła językowa English For You w Warszawie  kieruje również swoje kursy angielskiego do klientów instytucjonalnych i stara się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Kursy angielskiego organizowane przez nas mogą odbywać się zarówno w naszych szkołach językowych na Pradze Południe lub w Centrum, jak i w siedzibie Państwa firmy a także online. Długość, intensywność i program zajęć ustalana jest indywidualnie, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

W English For You uczymy systemem dualnym, a zatem część zajęć odbywa się z  lektorem od gramatyki, a część z Native Speakerem. W zależności od Państwa potrzeb uczymy zarówno języka ogólnego (GENERAL ENGLISH), jak i języka specjalistycznego (BUSINESS ENGLISH) i tym się kierując proponujemy odpowiednie podręczniki i inne pomoce naukowe. Oferujemy także kursy angielskiego dla firm prowadzone na podstawie opracowanych przez naszych lektorów programów autorskich. W ofercie naszej szkoły językowej znajdują się również Dodatkowe Konwersacje, prowadzone w siedzibie szkoły w specjalnie w tym celu zaprojektowanym Klubie Dyskusyjnym.

OBSŁUGA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

Krok I

Analiza potrzeb klienta

Nasi konsultanci w pierwszej kolejności analizują potrzeby Państwa firmy w zakresie nauki języka angielskiego w kilku aspektach:

  • dla ilu osób ma być prowadzone szkolenie i dla jakiej kadry
  • w jakim zakresie szkolenie ma być prowadzone – General English, Business English czy inne zagadnienia bezpośrednio związane z profilem Państwa firmy
  • lokalizacja prowadzonego szkolenia – szkolenia mogą być prowadzone w siedzibie Państwa firmie lub w naszych placówkach

Krok II

USTALANIE INTENSYWNOŚCI ZAJĘĆ

Po wstępnej analizie Państwa potrzeb nasi konsultanci ustalają wspólnie z Państwem intensywność prowadzonych szkoleń, dni i godziny zajęć oraz negocjują okres, na jaki zawierany jest kontrakt, a także przedstawiają wstępny projekt umowy.

Krok III

PRZEPROWADZANIE TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH

W następnej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie przez naszych doświadczonych konsultantów testów kwalifikacyjnych pracowników Państwa firmy, którzy będą brać udział w szkoleniu. Jest to potrzebne do opracowania programu nauczania, zaspokajającego potrzeby firmy oraz do precyzyjnego podziału na grupy zaawansowania (w grupie może być maksymalnie 8-10 osób, gdyż tylko taka ilość uczestników kursu pozwala na efektywne przyswajanie wiedzy i ciekawą konwersację). Oczywiście test kwalifikacyjny przeprowadzany jest bezpłatnie w siedzibie Państwa firmy.

Oceniając poziom zaawansowania opieramy się na Europejskim Opisie Systemu Kształcenia Językowego, dostosowując do niego nasz program nauczania.

Krok IV

USTALENIE PROGRAMU ZAJĘĆ

Po wstępnej analizie Państwa potrzeb i przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych nasi konsultanci i lektorzy przystępują do opracowania programu zajęć oraz wyboru niezbędnych pomocy naukowych – podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów audiowizualnych. Jeśli tego wymaga specyfika firmy w miarę naszych możliwości proponujemy dodatkowe materiały dydaktyczne.

Krok V

START SZKOLENIA ORAZ WERYFIKACJA WIEDZY W TRAKCIE JEGO TRWANIA

Kiedy zostały zbadane Państwa potrzeby, przeprowadzone testy kwalifikacyjne i opracowane programy nauczania nasi wykwalifikowani lektorzy przystępują do szkolenia.

Do każdej grupy prowadzony jest dziennik, w którym precyzyjnie rejestrowana jest frekwencja słuchaczy na poszczególnych zajęciach, realizowany materiał oraz wyniki z progresywnych testów z zakresu słownictwa i gramatyki, które są systematycznie w grupach przeprowadzane. Dwa razy w ciągu roku szkolnego dostarczane są do Państwa firmy raporty z prowadzonego szkolenia. W trakcie trwania szkolenia wszystkim uczestnikom kursu przysługuje odpowiednia pula DODATKOWYCH KONWERSACJI, z których mogą korzystać w placówkach naszej szkoły w ustalonych przez nas terminach.

Jeśli w trakcie szkolenia zaistnieje potrzeba przygotowania uczestników kursu do konferencji w języku angielskim, konkretnego spotkania businessowego czy pomoc w opracowaniu prezentacji jest możliwe ustalenie dodatkowych terminów konsultacji na temat tych zagadnień, których koszt będzie negocjowany z naszymi konsultantami.

W trakcie realizacji szkolenia nasza szkoła przeprowadza wewnętrzne audyty pracy naszych lektorów i przeprowadza analizę opinii uczestników kursu na temat prowadzonych zajęć, tak aby jakość świadczonych przez nas usług była jak najwyższa i zaspokajała Państwa potrzeby.

Krok VI

Zakończnie kursu

Na koniec wszyscy uczestnicy kursu otrzymują od nas zaświadczenia o ukończonym szkoleniu wraz z końcowymi wynikami. Następnie nasi konsultanci wychodzą naprzeciw Państwa dalszym oczekiwaniom i jeśli jest taka potrzeba negocjują warunki kontynuowania współpracy.

Więcej szczegółów na temat systemu dualnego znajdziesz w  zakładace metody nauczania English For You.