Nasza jakość

W English For You uczymy od 1999 roku i posiadamy europejskie certyfikaty potwierdzające jakość naszych usług.

Certyfikat ZŁOTE ORŁY KSZTAŁCENIA zdobyty w roku 2020, 2021, 2022 potwierdza, że należymy do elitarnej grupy najlepszych przedsiębiorstw branży Kształcenia w Polsce.

 


Zostaliśmy Laureatem ORŁÓW KSZTAŁCENIA w 2020 i  ORŁÓW EDUKACJI w 2021 roku, prestiżowych wyróżnień osiągniętych na podstawie rankingów i licznych pozytywnych opinii na temat naszej szkoły. Uzyskany wynik - 9,6/10pkt świadczy o najwyższej jakości naszych kursów języka angielskiego.


Od 2008 roku posiadamy status członka sieci TELC, instytucji skupiającej najlepsze szkoły językowe.

Na temat egzaminów TELC przeczytaj poniżej (INFORMACJA pod certyfikatem)
 English For You a TELC

Szkoła English For You nieustannie dba o jakość oferowanych usług oraz rozwój zawodowy swoich lektorów, czego dowodem jest podnoszenie ich kwalifikacji. To z kolei przekłada się na widoczne sukcesy naszych słuchaczy, którzy mają możliwość przygotowywania się do egzaminów TELC, a następnie do ich zdawania bez większych formalności w siedzibie naszej szkoły.

English For You pracuje w oparciu o Europejski System Kształcenia, w którym dokładnie zdefiniowane są umiejętności językowe na poszczególnych poziomach zaawansowania, dlatego też instytucja TELC z siedzibą we Frankfurcie udzieliła nam akredytacji, a nasi lektorzy przystąpili do niezbędnych szkoleń, zapewniający im status egzaminatora.


 Jakie korzyści dla naszych słuchaczy dają egzaminy TELC?
 

Egzaminy TELC honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej i są certyfikatem, poświadczającym osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej. W Polsce posiadanie certyfikatu TELC jest niezbędne w ubieganiu się o status Urzędnika Mianowanego, co zostało zapisane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dz. U. Nr 266, poz. 2230, zał. nr 2 – certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Niektóre wyższe uczelnie, w tym Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska uznają egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.

Egzaminy TELC przeprowadzane są w oparciu o Ramowy Program Rady Europy dla różnych poziomów kompetencji językowych, co gwarantuje znormalizowany, międzynarodowy system oceny umiejętności językowych.

Biorąc pod uwagę nasze czynne uczestnictwo i rosnącą pozycję w Unii Europejskiej posiadanie certyfikatów TELC bez wątpienia pomoże  słuchaczom English For You w ich rozwoju zawodowym.

Coraz więcej przedsiębiorstw przeprowadzając system rekrutacji pracowników bierze pod uwagę certyfikaty TELC, które w precyzyjny sposób poświadczają znajomość języka obcego, a zatem zdanie egzaminów TELC może w widoczny sposób ułatwić przejście czasem bardzo skomplikowanego systemu rekrutacyjnego, a następnie łatwiejsze kroczenie po ścieżce zawodowej.


 Kto może zdawać egzamin TELC?

 

Wszystkie osoby, które mają skończone 14 lat i które ukończyły kurs języka angielskiego minimum na poziomie A1 mogą przystąpić do egzaminów TELC. Egzaminy odbywają się na pięciu różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2 oraz C1 oraz dają możliwość uzyskania certyfikatów z 9 języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego oraz włoskiego


 Gdzie można zdawać egzaminy TELC?
 

Zdając egzaminy TELC każdy ma gwarancję szybkiej i prostej rejestracji oraz minimum formalności. English For You należy do sieci TELC. Na terenie siedziby szkoły przeprowadzane są egzaminy, co naszym słuchaczom gwarantuje dodatkową wygodę i oszczędność czasu.


 Jak wyglądają egzaminy TELC?
 

TELC jest rozpoznawalnym dostawcą procedur testów językowych w większości krajów europejskich. Materiały testowe oparte są na ostatnich badaniach, zapewniających wysoki poziom wiarygodności testów. Wyszkoleni egzaminatorzy oceniają kompetencje kandydatów w najważniejszych umiejętnościach komunikacyjnych, co zapewniają różne typy ćwiczeń – ogólny, wybiórczy oraz rozumienie szczegółów. Materiały testowe odzwierciedlają maksymalny stopień autentyczności i są tworzone zgodnie z procedurami wysokiej jakości.

Egzaminy TELC składają się z poszczególnych części:

  • writing
  • reading
  • listening
  • speaking