Metody nauczania
W warszawskiej szkole języka angielskiego English For You prowadzimy kursy angielskiego systemem dualnym (metoda nastawiona na komunikację). Polega on na tym, że część zajęć odbywa się z  lektorem od gramatyki , a część z Native Speakerem (osoba pochodząca z kraju anglojęzycznego i posiadająca kwalifikacje do nauczania języka angielskiego)
Nasze kursy językowe  mają na celu przełamywanie barier w mówieniu i dotyczą wszystkich rodzajów kursów ( kursy języka ogólnego, matura, FCE, CAE, TELC )
System dualny wykorzystujemy w nauczaniu dzieci (od 6 roku życia ), młodzieży i dorosłych.

Szkoły angielskiego English For You oferują małe, komfortowe grupy 3-7 osobowe.

Zadaniem  lektora jest:

 •  opracowanie z grupą tematu do konwersacji, co polega na omówieniu słownictwa i wyrażeń oraz tworzenie bazy zagadnień, które będą wykorzystane przez słuchaczy podczas panelu dyskusyjnego z Native Speaker'em
 •  w wybranych grupach lektor pracuje ze słuchaczami w oparciu o programy autorskie
 • wprowadzanie struktur gramatycznych oraz przygotowanie słuchaczy do ich umiejętnego stosowania, co jest niezbędne w swobodnym posługiwaniu się językiem.
 • ugruntowanie zdobytej wiedzy poprzez interaktywne ćwiczenia przy użyciu tablic interaktywnych
 • zajęcia ze słuchu
 • weryfikacja wiedzy poprzez systematyczne testy progresywne oraz prace domowe
 • gry i zabawy edukacyjne w grupach dziecięcych


Zadaniem Native Speaker'a jest:

 • przeprowadzenie konwersacji, między innymi w  Klubie Dyskusyjnym, w oparciu o bazę zagadnień, opracowaną wcześniej przez polskiego lektora
 • mobilizacja słuchaczy do czynnego udziału w konwersacji, poprzez zadawanie dodatkowych pytań
 • poprawianie błędów językowych
 • wprowadzanie elementów mowy potocznej oraz ciekawostek kulturowych dotyczących kraju pochodzenia lektora
 • zajęcia video
 • gry i zabawy edukacyjne w grupach dziecięcych