Tablice interaktywne

Aby zachęcić słuchaczy do bardziej aktywnego udziału w lekcji, English For You wykorzystuje na zajęciach tablice interaktywne. Specjalne oprogramowanie do nauki języka pozwala na uatrakcyjnienie zajęć gramatycznych i leksykalnych, dzięki czemu każdy uczeń uczestniczy w interaktywnych ćwiczeniach.

Tablica interaktywna to nowoczesne narzędzie edukacyjne, pozwalające na przykład na wykorzystanie tematycznych filmów video oraz dopisywanie komentarzy w stopklatkach. Zajęcia z interaktywnym oprogramowaniem dostosowanym do odpowiedniego poziomu zaawansowania pomaga budować motywację uczniów poprzez dynamiczne doświadczenia. Kluczem jest dotyk.

Do robienia notatek służy specjalne elektroniczne pióro. Posługujemy się nim, aby dotknąć powierzchni z wybranym elementem menu czy ikoną. Nauczyciel skupia uwagę całej grupy na przesuwających się dużych, kolorowych i dynamicznych obrazach, z którymi uczniowie mogą wchodzić w fizyczne interakcje poprzez przesuwanie liter, słów oraz całych zwrotów i wyrażeń.

Ciekawym uzupełnieniem zajęć dla dzieci są interaktywne zabawy edukacyjne, zachęcające najmłodszych do nauki. Tablica interaktywna to wrażenia słuchowe, dotykowe oraz wizualne, szalenie pomocne w procesie uczenia się języka obcego zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i w grupach dorosłych.
Tablice interaktywne wykorzystywane są na wszystkich poziomach zaawansowania.